LEONARDO - 2018 - ENAMEL ON PANEL - 80X60 cm                                                                                                                                                                

<previous       next>

HOME<previous       next>                                            HOME